CroppedOriginal_transparent_1024

Om OVK.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem, som är framtagen för att förbättra inomhusklimatet i Sveriges bostäder, kontor och övriga lokaler där människor befinner sej.

Beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem, så gäller olika intervaller.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande lokaler har 3års ovk-intervall. Det har även flerbostadshus och kontor som har FT- eller FTX-system.

Flerbostadshus, kontor och liknande som har S-, F- eller FX-system har 6års intervall.


Vid intresse för ovk-besiktning eller kanske en ny injustering av ventilationen efter nedslag på tidigare gjord ovk, är du välkommen att kontakta PN Klimatinspektion för mer information.

Hur går en OVK till?

Till att börja med så bokar vi in en passande tid för ovk-besiktningen. Om OVK:n skall göras på ett flerbostadshus så gäller det att hyresgästerna/bostadsrättsinnehavarna får en skriftlig avisering om detta minst en vecka innan ovk-besiktningen skall äga rum.

Under själva besiktningstillfället är det viktigt att ovk-besiktningsmannen får tillträde till samtliga utrymmen med ventilation samt fläktrum. Det är även önskvärt att få del av de underlag som finns på ventilationsanläggningen (t ex ritningar, luftflödesprotokoll och tidigare ovk-protokoll.) Det underlättar arbetet, och minimerar risken att något missas.

När ovk:n är utförd på plats så återstår protokollarbetet på kontoret. Därefter skickas ett exemplar av ovk-protokollet till Er och ett exemplar skickas till den kommun byggnaden finns i.

Skulle ovk:n bli underkänd så ges skälig tid för åtgärdande av problemen innan ombesiktning sker.

När allt sedan är godkänt så erhålls besiktningsprotokoll samt ett intyg som skall sättas upp, väl synligt, i berörd byggnad.

 

Mer information om OVK-besiktningar.

Vem ser till att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs, enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen. (PBF 5 kap.1§ första stycket.)